Kjøpsbetingelser

Kunder:
Vi selger alt overveiende til næringslivet, ikke til private. Unntak fra dette kan avtales spesielt.
 
Avtalen: 
Salgsavtalen er inngått i h.t. nedenstående betingelser såfremt disse ikke avviker på grunnlag av annen avtale. 

Priser:
Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg. Vi tar forbehold om prisendring uten forutgående varsel. 

Levering:
Levering skjer enten fra vårt lager eller fra våre leverandørers lager hvis intet annet er avtalt.

Fakturering:
Fakturering foretas når varen er levert med varens pris, pluss frakt og merverdiavgift.

Salgspant:
Floor-Tec Norge AS har salgspant i varene med tillegg av eventuelle renter og omkostninger inntil kjøpesummen er betalt i h.t. pantelovens paragraf 3-14.

Garantier:
Garanti ytes på våre produkter i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre Leverandører. Garantitiden varerier fra produkt til produkt.

Reklamasjon:
Eventuell reklamasjon må skje omgående skriftlig og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Kjøper plikter å undersøke den kjøpte varen straks den er kommet i hans besittelse. 

KONTAKT OSS
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:

Floor-Tec Norge AS

Bærumsveien 473, 1351 Rud
Telefon: +47 67 17 46 00
E-post: post@floortec.no