Kontaktinformasjon

 


Åpningstider er alle hverdager 08.00-16.00

Floor-Tec Norge AS
Besøkadresse: Bærumsveien 473, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 57, 1309 Rud
Organisasjonsnummer: 934 467 868

Telefon: +47 67 17 46 00

E-post: post@floortec.no
Web: www.floortec.no   

 

Kontakt i ditt område

norway.jpg

Kontakter

Ivar Thidemansen

Daglig leder
Mobil: +47 900 27 955
E-post: it@floortec.no 

Eli T Danielsen

Administrasjon
Telefon: +47 67 17 46 00 
E-post: etd@floortec.no 

Pål Henrik Werner

Distriktssjef
Mobil: +47 45427010
E-post: phw@floortec.no

Siv Lundemo

Distriktssjef
Mobil + 47 40146191
E-post: sl@floortec.no