Pressemelding

Det koster Norge 250 milliarder årlig - hvem har ansvaret?

Ifølge rapport Rapport IS-2436 fra Helsedirektoratet, kostet muskel- og skjelettlidelser det norske samfunn 250 milliarder i 2013.  Det har økt siden forrige måling i 2010. Skal dette fortsette å øke?
Til sammenligning tilsvarer dette 18,5% av det nylig reviderte statsbudsjettet på 1350 milliarder eller 92.000.- kroner pr. arbeidsplass.

Les hele pressemeldingen her. 

KONTAKT OSS
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:

Floor-Tec Norge AS

Bærumsveien 473, 1351 Rud
Telefon: +47 67 17 46 00
E-post: post@floortec.no

Søk som ofte fører til oss